Petr Orlík – OK KLIENT | Majetkové pojištění Uherské Hradiště

Majetkové pojištění Uherské Hradiště

Chraňte si to, co je Vám drahé. Majetkové pojištění ochrání Váš majetek nejen proti působení přírodních živlů, ale také proti krádeži, či škodě způsobené vašimi nejbližšími. Možnost sjednání majetkového pojištění je Vám přitom nyní dostupná přímo z Uherského Hradiště.

V rámci majetkového pojištění Vám nabízím:

 • pojištění nemovitosti, které se týká Vašeho bytu, či domu
 • pojištění domácnosti, které kryje movité předměty v jejím provozu
 • pojištění odpovědnosti, které zajišťuje škody způsobené vlastníky, či spoluvlastníky domácnosti (nebo škody vzniklé v průběhu vedení domácnosti) na jejich vlastním majetku.

Pojištění nemovitosti


Ujistěte se, že vaše nemovitost nebude zničena nenadálou událostí. Naše pojištění nemovitosti se vztahuje na:

 • Rodinné a rekreační domy
 • Byty v osobním i družstevním vlastnictví
 • Rekreační apartmány
 • Stavby ve výstavbě
 • Samostatně stojících garáže, bazény, zahradní domky, pergoly, …

Pojištění nemovitosti kryje

 • požár, výbuch, blesk, pád či náraz objektu, kouř
 • záplavu, povodeň, lavinu, krupobití nebo vichřici, tíhu sněhu, atmosférické srážky
 • zemětřesení, zřícení skal nebo sesuv půdy, závaly
 • škody způsobené únikem vody z vodovodní přípojky (včetně ztráty vody), škody mrazem
 • škody způsobené přepětím
 • rozbití skel, krádež okapů, poškození fasády, vandalismus

Pojištění domácnosti


Pojištění domácnosti se vztahuje na všechny movité předměty uložené ve vaší nemovitosti včetně vašich osobních věcí a cizích věcí, které oprávněně využíváte (například věci v leasingovém nájmu)

Pojištění domácnosti kryje:

 • škody na vybavení domácnosti (např. elektronice, nádobí, koberce,…)
 • škody na majetku uloženém v nebytových prostorách (sklepy, kóje, společné prostory v bytovém domě, …)
 • škody na osobním vlastnictví (audiovizuální a výpočetní technice, foto technice, sportovním vybavení, starožitnostech, sbírkách, cennostech, knihách, oblečení, …)

Pojištění odpovědnosti


Chápeme, že chybovat je lidské, proto Vám k pojištění nemovitostí nabízíme i pojištění odpovědnosti.

Pojištění odpovědnosti za škodu kryje

 • všechny škody napáchané na nemovitosti a domácnosti vlastníky či spoluvlastníky daných prostorů (dětmi, rodiči, prarodiči, domácími mazlíčky, …)
 • škody na pronajaté budově nebo jednotce
 • škody na ubytovacím zařízení
 • vlastnictví a používání legálně držených zbraní
 • škody na věcech zapůjčených
 • škody způsobené zaměstnavateli

Kontakt

Pokud máte nějaké dotazy, či připomínky ohledně pojištění, rád si je vyslechnu na telefonním čísle 604 288 211 nebo  mě kontaktujte pomocí formuláře níže.